วัดเฉลิมพระเกียรติ  วัดสวยบนดอยที่จังหวัดลำปาง

            หากพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวแล้ว จังหวัดลำปางเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่น่าเดินทางไปเที่ยวเป็นอย่างมาก เพราะที่จังหวัดลำปางมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติหลายที่ที่น่าสนใจไปเที่ยวชมความงดงามของธรรมชาติ

อีกทั้งเมืองลำปางยังมีรถม้าที่ขึ้นชื่อที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่างนิยมเดินทางไปนั่งรถม้าชมเมืองกัน สำหรับการพาเที่ยวเมืองลำปางในครั้งนี้จะมาพามาชมความสวยงามของวัดบนดอยปู่ยักษ์ 

ซึ่งเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนยอดเขา ที่เรียกได้ว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่สวยงามและน่าอัศจรรย์ใจยิ่งนักที่สามารถขึ้นไปก่อสร้างวัดได้อย่างสวยงามถึงยอดเขา ซึ่งวัดแห่งนี้เรียกว่าวัด เฉลิมพระเกียรติ  และสิ่งที่ทำให้วัดแห่งนี้มีนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมความงดงามและความน่าอัศจรรย์นอกจากจะมีการสร้างวัดไว้บนยอดเขาที่เป็นที่สูงแล้ว

ที่นี่ยังมี รอยเท้าพระพุทธบาท ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวพุทธนิยมกราบไหว้บูชาประดิษฐานอยู่ที่นี่อีกด้วย ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดดึงดูดนักทอ่งเที่ยวได้เป็นอย่างดีเยี่ยม ในครั้งที่มีการสร้างวัดเฉลิมพระเกียรติ 

ในช่วงแรกแรกนั้นทางขึ้นไปกราบไหว้ นมัสการรอยเท้าพระพุทธบาทบนวัดเฉลิมพระเกียรติ  แห่งนี้นั้นเป็นไปได้ค่อนข้างลำบากเพราะต้องเดินขึ้นไปบนยอดเขาสูง ทางเดินก็จะมีป่าและมีหินขรุขระระหว่างทางและที่สำคัญทางเดินขึ้นเขาจะค่อนข้างสูงชันเป็นอย่างมาก ทำให้นักท่องเที่ยวหลายรายท้อแท้กับการที่จะต้องเดินขึ้นไปถึงยอดเขา ทำให้คนขึ้นไปทำบุญไหว้พระบนวัดเฉลิมพระเกียรติ

  นั้นมีน้อย จะมีก็แต่ชาวบ้านที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาจริงจริงถึงได้ยอมเดินฝ่าป่าหญ้าและทางที่ยากลำบากขึ้นไป ต่อมาได้มีเจ้าอาวาสวัดอนาลโยทิพยาราม ชื่อว่าหลวงพ่อ ไพบูลย์ สุมัคโล  ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดอยู่ที่จังหวัดพะเยา เกิดมีจิตศรัทธาอยากมากราบไหว้รอยเท้าพระพุทธบาท จึงได้เดินทางมาที่วัดแห่งนี้

และเมื่อเห็นหนทางที่ยากลำบากในการที่จะขึ้นไปนมัสการกราบไหว้รอยเท้าพระพุทธบาทจึงได้เกิดจิตอันเป็นกุศล อยากที่จะมีการพัฒนาให้วัดเฉลิมพระเกียรติ  มีความเจริญมากกว่าที่เป็นอยู่ จึงได้มีการปรึกษากับคณะสงฆ์ จนเกิดมีมติในที่ประชุมให้สามารถสร้างเป็นวัดเฉลิมพระเกียรติ 

ที่มีความสวยงามใหญ่โต ได้มาจนถึงทุกวันนี้ โดยมีการบูรณะซ่อมแซมและพัฒนาวัดแห่งนี้ขึ้นในปี พ.ศ. 2547  ซึ่งในขณะนั้นก็เป็นการสร้างถวายในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่สี่  ได้พระราชสมภพมาจนครบเข้าปีที่  200 ปีพอดี ซึ่งหากขึ้นไปด้านบนนอกจากรอยเท้าพระพุทธบาทแล้วยังมีพระพุทธรูปอีกหลายองค์

ให้กราบไว้บูชาซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ชาวบ้านนิยมพากันไปขอพร และทีสำคัญวิวด้านบนของวัดสวยงามมากมีที่ให้ถ่ายรูปเยอะมาก ตอนนี้ทางเดินขึ้นเขาก็สะดวกทำให้นักท่องเทียวพากันเดินทางมาเที่ยวที่นี่กันมากมาย        

 

ขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนโดย  bk8 slot