พระธาตุพระพนม

วัดพระธาตุขนม วรมหาวิหาร เป็นวัดอารามหลวงชั้นเอก ชนิด วรมหาวิหาร ซึ่งเป็น1 ใน 6 วัดในประเทศเท่านั้น วัดพระธาตุพนมตั้งอยู่ริมฝั่งแม่โขง บนถนนชยางกูร บ้านธาตุพนม ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

จุดสำคัญในวัดแห่งนี้คือ พระธาตุพนม ที่มีลักษณะเป็นเจดีย์ มีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยม มีกำแพงล้อมรอบตัวพระธาตุถึงสี่ชั้น อดีตพระธาตุแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินดินที่สูงเพียงแค่ 3 เมตรเท่านั้น แต่ก่อนเนินดินแห่งนี้ถูกเรียกว่า “ภูกำพร้า” แต่ก็ได้ถูกสร้างต่อเติมเพิ่มมาโดยตลอดจนเป็นพระธาตุพนม ดังเช่นในปัจจุบัน 

ทุกๆปีของที่นี่จะมีการจัดงานประจำปีเพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาสักการะพระธาตุพนม ซึ่งส่วนใหญ่จะจัดขึ้นตรงกับ วันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 2 แรม 1 ค่ำ เดือน 3 ของทุกๆปี เป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่จัดงานเพื่อเฉลิมฉลองกันถึง 9วัน 9คืน เป็นงานใหญ่ระจำปีที่คนทั้งภายในจังหวัดและทุกสารทิศเดินทางกันมาเพื่อแห่เข้าเยี่ยมชมสักการะพระธาตุพนม

และยังได้เดินเที่ยวเล่นเพลิดเพลินไปกับงานที่จัดได้อย่างสนุกสนานและยิ่งใหญ่ 

มีตำนานที่เล่าขานถึงประวัติที่มาที่ไปของพระธาตุพนมและนครแห่งนี้ ตามตำนานเล่าไว้ว่า ในสมัยปัจฉิมโพธิกาล พระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระอานนท์ ได้ทรงเสด็จ มาทางทิศตะวันออก โดยได้เดินทางมาทางอากาศลงมาที่ดอนกอนเนา แล้วมายังที่หนองคันแทเสื้อน้ำ หรือปัจจุบันคือเวียงจันทร์

พระองค์ได้ทรงพยากรณ์เอาไว้ว่าในภายภาคหน้าอนาคตจะเกิดเมืองใหญ่ขึ้น แล้วจึงได้เดินทางข้ามแม่น้ำโขงมาประทับอยู่ที่ ภูกำพร้าหนึ่งคืน ได้พักอยู่ที่ใต้ต้นรัง เมื่อพระอินทร์ได้เสด็จมาเข้าเฝ้าแล้วจึงทูลถามว่าเหตุใดท่านจึงได้มาประทับที่ภูกำพร้า พระพุทธองค์จังได้ตรัสว่า เมื่อพระพุทธองค์ปรินิพพานไปแล้ว

พระมหากัสสปะ จะเป็นผู้อันเชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์มาบรรจุไว้ ณ ที่แห่งนี้ และเมื่อพระพุทธองค์ปรินิพพานไปแล้วก็เกิดเหตุเช่นนั้นจริงๆ 

เจดีย์ที่สร้างขึ้นเป็นการสร้างเอาไว้เก็บพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าเอาไว้ เพื่อเป็นที่สักการะแก่เหล่าชาวพุทธที่เลื่อมใสในศาสนาให้ได้มากราบไว้บูชากัน ตัววัดและเจดีย์มีความสวยวิจิตร ด้านบนนอกจากจะเก็บพระธาตุของพระพุทธเจ้าแล้ว

ยังเป็นที่เก็บทรัพสมบัติอีกมากมาย และบนยอดฉัตรของเจดีย์ซึ่งทำด้วยทองคำกว่า 110 กิโลกรัม

เป็นสถานที่ที่ชาวพุทธอย่างเราๆควรไปสักการะให้ได้ซักครั้ง และยิ่งถ้าคุณไปในช่วงที่มีการจัดงานนมัสการพระธาตุ คุณก็จะได้สนุกเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมต่างๆการละเล่นมหรสพภายในงานตลอดถึง 9 วัน 9 คืน กันเลยที่เดียว

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดริ้วขบวนแห่อันเชิญพระอุปคุตจากริมฝั่งโขงไปประดิษฐานที่พระวิหารหอแก้ว และยังมีการจำหน่ายสินค้าท้องถิ่น  ของกินและ อื่นๆอีกมากมาย

สามารถเดินทางไปชมได้ ในช่วงงานบุญเดือนสาม ซึ่งจะตรงกับเดือนกุมภาพันธ์ของของทุกปี